Pandemie znásobila bolest, samotu, chudobu a nespravedlnost, 

kterou již mnozí trpěli, odkryla naše falešné jistoty, 

polarizaci a rozdělení, které nás potichu trýzní. 

Ti, kdo jsou křehcí a zranitelní, pocítili svou křehkost i zranitelnost ještě více. 

Zakusili jsme beznaděj, zklamání, obtíže. 

Dokonce jsme se oddali hořkosti, která nám bere naději a zastírá náš pohled. 

My však „nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, 

my však že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši“ (2 Kor 4,5).

papež František, k Misijní neděli

 

 

 

Kontakt

P. Petr Hovorka Náměstí 1
Křemže
38203
731 604 443 peta.hovorka@seznam.cz